Rallye

Rallye club SimcaMatraTalbot: Les Amis de Thierry Collard

Cette année le rallye du 15 août se déroulera le 17 août   qui est un samedi (sur conseil des responsables des sites visités car trop d'affluence le dimanche).

Comme cela l'a toujours été, la balade des amis du 15 août, dorénavant dénommée "Balade des Amis de Thierry Collard", notre ami décédé début 2019, est ouverte à toutes les voitures qu'elles ...

  • Jean Dumont 0477/420515

Rallye club SimcaMatraTalbot: Les Amis de Thierry Collard NL

Dit jaar zal de rondrit van 15 augustus gereden worden op 17 augustus, op een zaterdag dus. (dit op aanraden van de verantwoordelijken van de te bezoeken sites (te druk op zondag)).

Zoals het altijd geweest  is zal de rondrit  “les amis du 15 août”, vanaf dit jaar de naam krijgen  "Rondrit van de vrienden van  Thierry Collard", overleden begin 2019,  open staan voor alle soorten voertuigen  ttz voertuigen eigen aan onze club en ...

  • Jean Dumont 0477/420515